Dodatni popusti do 15% čekaju vas u košarici
Besplatna dostava od 70,00 €
Sigurna kupovina
Idosell security badge

Pravila trgovine

§ 1. Definicije

 1. Pravilnik – ovaj Pravilnik kojim se propisuju pravila za sklapanje ugovora o prodaji na daljinu putem Internet trgovine, pravila za izvršavanje tih ugovora, prava i obveze ugovornih strana u ugovoru o prodaji na daljinu te pravila za postupanje po pritužbama. U području usluga koje se pružaju elektroničkim putem Pravilnik su odnosno propisi iz čl. 8. Zakona o pružanju elektroničkih usluga.
 2. Klijent - potpuno poslovno sposobna fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon priznaje poslovnu sposobnost koja s Prodavateljem sklapa ugovor o prodaji na daljinu.
 3. Potrošač - fizička osoba koja s poduzetnikom obavlja pravni posao koji nije u neposrednoj vezi s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću.
 4. Individualni poduzetnik- fizička osoba koja sklopi Ugovor o prodaji na daljinu izravno vezan uz njezinu djelatnost, kada iz sadržaja ovog ugovora proizlazi da za tu osobu nema profesionalnu narav, a koja proizlazi osobito iz predmeta njezine poslovne djelatnosti, stavljene na raspolaganje na temelju odredbi o Središnjem registru i poslovnim informacijama.
 5. Poduzetnik - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost, koja u svoje ime obavlja djelatnost ili djelatnost.
 6. Prodavač:
  Natan Trade d.o.o.,
  tel. ,
  dekoranohr1@gmail.com,
  OIB 11714719408,
  REGON .
 7. Adresa sjedišta Prodavatelja:
  Put Cumbrijana 16,
  21220 Trogir.
 8. Internetska trgovina - web stranica koju vodi Prodavatelj, dostupna na sljedećim adresama e-pošte: https://dekorano.hr putem koje Kupac može dobiti informacije o Robi i njenoj dostupnosti te kupiti Robu ili naručiti pružanje usluge.
 9. Ugovor o prodaji na daljinu – ugovor o prodaji Robe/ugovor o isporuci Digitalne usluge ili Digitalnog sadržaja (ako je primjenjivo), sklopljen putem Internetske trgovine.
 10. Roba - pokretnina koju Kupac može kupiti u Internet trgovini.
 11. Digitalna usluga – usluga koja Potrošaču omogućuje:
  1. stvaranje, obrada, pohrana ili pristup podacima u digitalnom obliku;
  2. zajedničko korištenje podataka u digitalnom obliku koje je poslao ili generirao Potrošač ili
  3. drugi korisnici ove usluge;
 12. Digitalni sadržaj - podaci proizvedeni i isporučeni u digitalnom obliku.
 13. Politika privatnosti i kolačići internetske trgovine - dokument koji specificira detaljna pravila za obradu osobnih podataka i korištenje kolačića. Pravila o privatnosti i kolačićima čine Dodatak 3 Pravilnika i dostupna su na https://dekorano.hr/scr-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trajni medij - označava materijal ili alat koji Kupcu ili Prodavatelju omogućuje pohranjivanje informacija upućenih njemu osobno, na način koji omogućuje pristup informacijama u budućnosti u vremenskom razdoblju koje odgovara namjeni za koju se ti podaci koriste i koji omogućuje da se pohranjene informacije reproduciraju nepromijenjene, posebice elektroničkom poštom.
 15. Elektronička narudžbenica - elektronički postupak za narudžbu koju Prodavatelj stavlja na raspolaganje Kupcu.
 16. Elektronički obrazac za povrat - elektronički postupak za povrat koji Prodavatelj stavlja na raspolaganje Kupcu; dostupno na https://dekorano.hr/returns-open.php.
 17. Elektronički obrazac za reklamaciju - elektronički postupak za reklamaciju koji Prodavatelj stavlja na raspolaganje Kupcu; dostupno na https://dekorano.hr/rma-open.php.
 18. Slanje narudžbe - potvrda narudžbe klikom na gumb "", tretira se kao podnošenje obvezujuće izjave Kupca za sklapanje Ugovora o prodaji na daljinu s Prodavateljem.
 19. Račun - skup podataka pohranjenih u Internet trgovini i ICT sustavu Prodavatelja o pojedinom Kupcu i njegovim narudžbama te sklopljenim Ugovorima o prodaji na daljinu, pomoću kojih Kupac može vršiti narudžbe, kao i otkazivati ​​ili uređivati ​​i sklapati Ugovore o prodaji na odgovarajućoj vremenskoj udaljenosti.
 20. Mišljenje usluge narudžbe ili mišljenje pojedine Robe - subjektivne izjave i ocjene dodijeljene u obliku zvjezdica od 1 do 5.
 21. Narudžba za pretplatu - narudžba koja se kreira automatski u sklopu Pretplate.
 22. Pretplata - elektronička usluga koja omogućuje automatsko kreiranje Narudžbi za pretplatu za određenu Robu, u skladu s ponovljivošću koju odabere Kupac, bez potrebe za posebnim narudžbama do kraja Pretplate.
 23. Ponavljajuća plaćanja - to su plaćanja izvršena automatski, u određenim ciklusima, koja se koriste za plaćanje Narudžbi pretplate. Provodi se na temelju suglasnosti koju je Kupac dao prilikom pokretanja Pretplate

§ 2. Opće odredbe

 1. Vrste i opseg usluga koje se pružaju elektroničkim putem:
  1. sklapanje Ugovora o online prodaji – u sklopu Robe koja se prodaje u Internet trgovini,
  2. pravila za registraciju i korištenje Računa u sklopu Internet trgovine,
  3. dodavanje mišljenja, komentara i ocjena - kupac može dodati mišljenje ili komentar svojoj narudžbi,
  4. slanje e-mailova u kojima Prodavatelj potvrđuje primitak narudžbe, eventualni primitak uplate, prihvaćanje narudžbe na izvršenje.
 2. Korištenje Internet trgovine moguće je pod uvjetom da informatički sustav koji koristi Kupac ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:
  1. Internetski preglednici u trenutnoj verziji, npr.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. bilo koji program za pregled datoteka u PDF formatu.
 3. Sadržaj objavljen na web stranici Internet trgovine, uključujući opis robe i cijene, predstavlja poziv na sklapanje ugovora u smislu čl. 71. Građanskog zakonika.
 4. Prodavatelj čini ove Pravilnike i priloge dostupnima putem poveznice na početnoj stranici prije sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu, tijekom i nakon njegovog sklapanja. Kupac ga može preuzeti i isprintati.
 5. Kako bi se osigurala sigurnost prijenosa poruka i podataka u vezi s pruženim uslugama, Internet trgovina poduzima tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju sigurnosti pruženih usluga, posebice mjere za sprječavanje stjecanja i izmjene neovlaštenim osobama. osobe osobnih podataka poslanih na internetu.

§ 3. Narudžbe

 1. Narudžbu u Internet trgovini moguće je izvršiti putem Računa ili odabrati opciju kupnje bez registracije, u kojem slučaju se kreira interni račun na temelju kojeg Kupac može kreirati Račun. Interni račun se održava dok se podaci ne izbrišu iz sustava ili dok se Račun ne blokira.
 2. Kupnja se obavlja ispunjavanjem Elektronske narudžbenice dostupne na web stranici Internet trgovine. Odabir naručene Robe vrši se dodavanjem iste u košaricu. Elektronička narudžbenica navodi i.a. koju Robu, po kojoj cijeni i u kojim količinama Kupac želi naručiti na mjesto koje je naveo. Kupac poduzima odgovarajuće tehničke korake na temelju prikazanih poruka.
 3. Nakon što Kupac unese sve potrebne podatke, prikazat će se sažetak narudžbe. Sažetak narudžbe će sadržavati podatke o: podacima koji identificiraju Prodavatelja, predmetu narudžbe, jediničnoj i ukupnoj cijeni naručene Robe, uključujući troškove dostave i ostale troškove ako postoje, odabranom načinu plaćanja, odabranom načinu dostave. , vrijeme isporuke i troškovi.
 4. Ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga koje nisu snimljene na materijalnom mediju ili usluge pružene elektroničkim ili daljinskim putem – Kupac u dodatnom polju za potvrdu potrebnom za narudžbu, a koje se nalazi na Elektroničkom obrascu za narudžbu daje sljedeću suglasnost: "Suglasan sam s isporukom digitalnog sadržaja koji nije snimljen na materijalnom mediju ili s početkom pružanja usluge prije isteka 14 dana od dana sklapanja ugovora te priznajem gubitak prava na odstupiti od ugovora. Prodavatelj će potvrditi primitak gore navedenog. suglasnost putem e-maila.
 5. Za predaju Narudžbe potrebno je unijeti osobne podatke koji su označeni kao obvezni u Elektronskoj narudžbenici, prihvatiti sadržaj Pravilnika, poslati narudžbu pritiskom na gumb "".
  1. Slanje elektroničke narudžbenice od strane Kupca obvezujuća je izjava volje za sklapanje Ugovora o prodaji na daljinu, sukladno ovom Pravilniku.
  2. Kupoprodajni ugovor na daljinu smatra se sklopljenim u trenutku prihvaćanja elektroničke narudžbe od strane Prodavatelja, što potvrđuje prikazivanjem poruke Kupcu kojom se potvrđuje prihvaćanje narudžbe i navođenjem njenog broja.
  3. Nakon sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu, Kupac e-poštom prima potvrdu izvršene narudžbe koja sadrži: potvrdu narudžbe i konačnu potvrdu svih bitnih elemenata Narudžbe i općih uvjeta sklopljenog Ugovora o prodaji na daljinu (Internet trgovina Pravilnika uz priloge br. 1 i 2), podacima o Prodavatelju, odgovornosti Prodavatelja za kvalitetu usluge, o uslugama koje Prodavatelj pruža nakon prodaje te o načinu i posljedicama odustajanja od ugovora. Upute o načinu i posljedicama odustajanja od ugovora nalaze se u Prilogu br.1.
  4. Dok Prodavatelj ne započne izvršenje narudžbe:
   1. Kupac može promijeniti svoju narudžbu korištenjem tehničkog rješenja dostupnog na web stranici Elektroničke narudžbenice i ponovnim prolaskom cijelog puta narudžbe. Promjena naloga se odvija postavljanjem novog naloga, koji zamjenjuje prethodno postavljeni. Alternativno, uplata izvršena od strane kupca se podmiruje novom narudžbom, au slučaju preplate, vraća se na bankovni račun s kojeg je izvršena uplata.
   2. Kupac može otkazati narudžbu odabirom opcije "Otkaži narudžbu" dostupne na stranici Elektronička narudžbenica.
  5. Ukoliko Kupac otkaže narudžbu, Prodavatelj vraća primljenu uplatu u roku od 3 radna dana. Povrat će se izvršiti istom metodom plaćanja koju koristi Kupac.
  6. Vrijeme obrade narudžbe je od 1 do 14 radnih dana od dana sklapanja ugovora.

§ 4. Plaćanje

 1. Online trgovina nudi mogućnost plaćanja u obliku plaćanja unaprijed, prilikom dostave (s uplatom na račun nakon dostave)[iai: if_cash_on_delivery_available-end]. Mogućnost plaćanja s odgodom plaćanja moguća je u situacijama koje se pojedinačno dogovore s Prodavateljem.
 2. Plaćanje robe moguće je izvršiti na način odabran prilikom predaje narudžbe na Elektroničkoj narudžbenici.
 3. Trenutno dostupni načini plaćanja u obliku plaćanja unaprijed u Online trgovini dostupni su na https://dekorano.hr/scr-payments.html.

§ 5. Dostava

 1. Na Elektronskoj narudžbenici Kupac odabire način dostave označavanjem izvršenog odabira.
 2. U slučaju da Kupac ne preuzme Robu, što će rezultirati povratom Robe Prodavatelju – Prodavatelj može odustati od kupoprodajnog ugovora, nakon prethodnog zahtjeva Kupca u e-mail poruci navedenoj u procesu kupnje. izvršiti ugovor. Odustajanje od ugovora se odvija dostavom izjave Kupcu u obliku e-mail poruke.
 3. Prodavatelj se prema ugovoru obvezuje isporučiti robu, a kupac preuzeti i platiti robu.
  U slučaju kršenja uvjeta ugovora, prodavatelj ima pravo zahtijevati od kupca obvezu izvršenja sklopljenog ugovora, odnosno plaćanje cijene robe i naknadu učinjenih troškova. Prodavatelj može od kupca zahtijevati naplatu nastale štete, odnosno troška kurirske dostave u oba smjera, odnosno do kupca i natrag do prodavatelja.
 4. U situaciji navedenoj u točki 2. Prodavatelj je dužan Kupcu odmah vratiti primljenu uplatu za Robu koju je Kupac kupio.
 5. Trenutno dostupni načini dostave u Online trgovini dostupni su na https://dekorano.hr/scr-delivery.html.

§ 6. Odustanak od ugovora - elektronički obrazac za povrat

 1. Potrošač koji je sklopio Ugovor o prodaji na daljinu može se povući iz njega u roku od 30 dana bez navođenja razloga. U slučaju odustajanja od ugovora o prodaji na daljinu – ugovor se smatra nesklopljenim.
 2. Pravo na odustanak od ugovora pod uvjetima iz stavaka 6. i 7. ovog Pravilnika također ima pojedini poduzetnik. U smislu stavaka 6. i 7. ovih Pravila o potrošaču se također podrazumijeva i individualni poduzetnik.
 3. U slučaju odustajanja od ugovora - Potrošač snosi samo izravne troškove povrata Robe.
 4. Izjava Potrošača mora jasno izražavati volju za odustajanjem od ugovora, a posebice Potrošač može:
  1. koristite elektronički obrazac za povrat dostupan na web stranici Internet trgovine: https://dekorano.hr/returns-open.php.
  2. odustati od ugovora putem obrasca za odustanak koji se nalazi u Prilogu br. 2 - slanjem istog na adresu sjedišta Prodavatelja.
  3. Prodavatelj će odmah na trajnom mediju potvrditi činjenicu primitka izjave o odustajanju od ugovora dostavljene na način naveden u točkama 1. i 2.
 5. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka.
 6. Rok za odustanak od ugovora počinje teći:
  1. za ugovor u izvedbi, Prodavatelj izdaje predmet, pri čemu je obvezan prenijeti svoje vlasništvo - od preuzimanja Robe od strane Kupca ili treće osobe koju on odredi osim prijevoznika, a u slučaju ugovora koji:
   1. uključuje mnoge stavke koje se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima - od preuzimanja posljednje stavke, serije ili dijela;
   2. sastoji se u redovitoj predaji stvari na određeno vrijeme - od stupanja u posjed prve stvari;
  2. za ostale ugovore - od dana sklapanja ugovora.
 7. Obrazac izjave o odustajanju od ugovora (Prilog br. 2. ovog Pravilnika) i podaci o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora (Prilog br. 1. ovog Pravilnika) dostavljaju se u elektroničkom obliku.
 8. U slučaju odustajanja od ugovora o isporuci Digitalnog sadržaja ili Digitalne usluge, Prodavatelj može spriječiti Potrošača u daljnjem korištenju Digitalnog sadržaja ili Digitalne usluge, posebice onemogućavanjem Potrošaču pristupa Digitalnom sadržaju ili Digitalnoj usluzi.
 9. U slučaju odustajanja od Ugovora o isporuci Digitalnog sadržaja ili Digitalne usluge, Potrošač je dužan prestati koristiti ovaj Digitalni sadržaj ili Digitalnu uslugu i učiniti ih dostupnima trećim stranama.

§ 7. Posljedice odustajanja od ugovora

 1. Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni novac za robu u roku od 14 dana od dana primitka robe.
 2. Kupac je dužan artikl vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od ugovora. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti artikle prije njegovog isteka. Robu koju Kupac vraća treba poslati na adresu sjedišta Prodavatelja.
 3. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Robe kao rezultat njezine uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja Robe.
 4. Na vraćenoj robi nema tragova korištenja i mora biti u originalnom pakiranju.

§ 8. Reklamacija robe

 1. Reklamacija zbog nedostatka Robe ili neusklađenosti Robe sa sklopljenim Ugovorom o prodaji na daljinu može se podnijeti:
  1. putem Elektroničkog obrasca za pritužbe;
  2. pisanim putem na adresu sjedišta prodavatelja ili elektroničkom poštom na adresu dekoranohr1@gmail.com.
 2. Obavijest treba navesti nedostatak koji, prema mišljenju Kupca, Roba ima, zahtijeva od Prodavatelja te, ako je moguće, dokumentirati navedeni nedostatak i dostaviti dokaz o kupnji Robe u Internet trgovini. Prodavatelj je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 14 dana od dana njegovog primitka. Ukoliko ne odgovori u navedenom roku, smatra se da je prigovor prihvaćen. Odgovor na prigovor Prodavatelj daje Kupcu u pisanom obliku ili na trajnom mediju.Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 3. Ako Prodavatelj reklamaciju prizna opravdanom: troškove zamjene, popravka, uključujući troškove dostave u vezi s reklamacijom Robe snosi Prodavatelj.
 4. Prodavatelj je dužan isporučiti Robu bez nedostataka i odgovara Poduzetniku za nedostatke kupljene Robe pod uvjetima navedenim u Građanskom zakoniku.

§ 9. Mišljenja

 1. Mišljenje o postupanju s narudžbom ili mišljenje o Robi može se postaviti prilikom posjeta Internetskoj trgovini klikom na sučelje postavljeno pored Robe ili klikom na poveznicu u e-poruci. Dodavanje mišljenja je dobrovoljno i besplatno. U sklopu jedne narudžbe - Kupac ima mogućnost samo jednom dodati gore navedeno mišljenje.
 2. U sklopu navedenog Kupac može dati ocjenu od 1 do 5 i dodati verbalnu izjavu ograničenu na 65535 riječi.
 3. Ocjene se pohranjuju i javno prezentiraju na web stranici Internet trgovine, kao i na web stranicama.
 4. Prodavatelj provjerava mišljenja koristeći e-mail adresu koja je korištena u procesu kupnje određene robe. Mišljenje koje objavljuje osoba koristeći e-mail adresu koja je korištena u procesu kupnje - označeno je na web stranici Trgovine komentarom "mišljenje potvrđeno kupnjom". Svako drugo mišljenje ima oznaku "recenzija nije potvrđena kupnjom".
 5. Prodavatelj može objaviti mišljenja o određenoj robi iz svojih drugih internetskih trgovina.
 6. Prodavatelj ne mijenja sadržaj mišljenja niti dodijeljene zvjezdice.
 7. Kupac je isključivo i neovisno odgovoran za izjavu danu u sklopu Mišljenja. Prodavatelj ima pravo ukloniti Mišljenje pod uvjetima koji proizlaze iz zakona i ovih Pravila.
 8. Neprihvatljivo je objavljivati ​​sadržaj koji sadrži neistinite, obmanjujuće, vulgarne, agresivne, uvredljive informacije ili koji se očito smatraju nedosljednim dobrim manirama. Također je neprihvatljivo objavljivati ​​sadržaj koji je protuzakonit, krši prava trećih strana ili predstavlja čin nelojalne konkurencije.
 9. Kupac se obvezuje da neće objavljivati ​​sadržaje koji sadrže poveznice na vanjske web stranice, koji su promotivne ili oglasne prirode ili sadrže osobne podatke trećih strana.
 10. Na izričit zahtjev Kupca, sadržaj Mišljenja može biti skriven od drugih korisnika Trgovine, ali dodijeljena ocjena u obliku zvjezdica uključena je u ukupnu ocjenu Trgovine i Robe.

§ 10. Intelektualno vlasništvo

 1. Kupac izjavljuje da nema nikakva prava, uključujući autorska ili srodna prava na Recenzije i izjave koje je objavio, osim prava korištenja Internetske trgovine na način naveden u Pravilniku. Kupac nema pravo na bilo kakvo snimanje, reprodukciju, dijeljenje, objavljivanje ili širenje sadržaja, osim ako takvo dopuštenje proizlazi iz zakona ili Pravilnika.
 2. Kupac nema pravo na zadiranje u sadržaj, a posebice nema pravo zadirati u sadržaj, strukturu, formu, grafiku, mehanizam rada ili druge elemente Internet trgovine.

§ 11. Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od datuma 2024.01.24.
 2. U slučaju promjene ili poništenja bilo koje odredbe ovih Pravila odlukom nadležnog tijela ili suda, ostale odredbe ostaju na snazi ​​i obvezuju Prodavatelja i Kupca.
 3. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih pravila. Svi ugovori sklopljeni prije dana stupanja na snagu novih propisa provode se na temelju propisa koji su bili na snazi ​​na dan sklapanja ugovora.
 4. Zakon koji se primjenjuje za rješavanje bilo kakvih sporova u vezi s Pravilnikom je poljski zakon. Ove sporove rješavat će mjesno nadležni opći sud. Kupac koji je Potrošač može koristiti i izvansudske metode rješavanja pritužbi i ostvarivanja zahtjeva. Sve informacije o izvansudskim metodama rješavanja pritužbi i potraživanja mogu se dobiti na web stranici Ureda za zaštitu konkurencije i potrošača na: www.uokik.gov.pl. Ujedno vas obavještavamo da su navedeni postupci dobrovoljni i na njih moraju pristati obje strane.
 5. Sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013., obavještavamo vas da je platforma za online rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika dostupna na http://ec.europa. eu/consumers/odr na razini EU (ODR platforma). ODR platforma je web stranica sa sveobuhvatnim servisom za potrošače i poduzetnike koji traže izvansudsko rješavanje sporova vezanih uz ugovorne obveze proizašle iz online kupoprodajnog ugovora ili ugovora o uslugama.

§ 12. Prilog 1 - Podaci o ostvarivanju prava na odustanak

 1. Pravo odustajanja od ugovora pod sljedećim uvjetima ima potrošač i samostalni poduzetnik.
  Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 30 dana bez navođenja razloga. Razdoblje za povlačenje ističe nakon 30 dana:
  1. u slučaju kupoprodajnog ugovora, od datuma kada ste vi došli u posjed artikla ili kada je treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi naveli došla u posjed artikla;
  2. u slučaju ugovora koji zahtijeva prijenos vlasništva nad mnogim artiklima koji se isporučuju odvojeno od datuma kada ste došli u posjed zadnje stavke ili kada je treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi naveli došla u posjed zadnja stavka;
  3. u slučaju ugovora koji obvezuje prijenos vlasništva nad artiklima isporučenim u serijama ili u dijelovima, od datuma kada ste došli u posjed posljednje serije ili dijela ili na koji je treća strana, osim prijevoznika koju ste vi naveli, došla u posjed posljednje serije ili dijela;
  4. u slučaju ugovora o redovnoj isporuci pošiljaka na određeno vremensko razdoblje, od datuma kada ste došli u posjed prve stavke ili kada je treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi naveli došla u posjed prve stavke artikal;
 2. Da biste iskoristili pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti, tj.: [iai:ime_tvrtke], [iai:adresa_tvrtke], [iai:poštanski_kod_tvrtke] [iai:grad_tvrtke], telefon [iai:telefon_trgovine], [iai:e-pošta_trgovine] o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (na primjer, pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom).
 3. Možete koristiti model obrasca za odustajanje, ali nije obavezan.
 4. Također možete ispuniti elektronički obrazac za povrat koji je dostupan na web stranici internetske trgovine: https://dekorano.hr/returns-open.php. Ukoliko koristite ovu opciju, odmah ćemo Vam poslati potvrdu o primitku obavijesti o odustajanju od ugovora na trajnom mediju.
 5. Kako biste ispoštovali rok za odustanak od ugovora, dovoljno je da prije isteka roka za odustanak pošaljete podatke o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.
 6. Ako odustanete od ovog ugovora, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove isporuke robe (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vrste isporuke koju ste odabrali, osim najjeftinije ponuđene vrste standardne isporuke od nas), odmah i u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj odluci da iskoristite pravo na odustanak od ovog ugovora. Povrat ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste upotrijebili u izvornoj transakciji, osim ako ste izričito drugačije dogovorili.
 7. U slučaju ugovora koji zahtijevaju prijenos vlasništva nad artiklima u kojima nismo predložili preuzimanje Robe u slučaju povlačenja iz ugovora - dužni smo zadržati povrat plaćanja dok ne primimo artikl ili dok ne primimo dokaz o njegov povratak, što god se dogodi prije.
 8. Molimo da vraćeni artikal pošaljete na sljedeću adresu: Natan Trade d.o.o., Put Cumbrijana 16, 21220 Trogir odmah, a u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada ste obavijestili o vašem povlačenju iz ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako artikl pošaljete natrag prije isteka roka od 14 dana. Morat ćete snositi izravne troškove povrata artikla.

pixelpixelpixel